Protoieria Sighetu Marmatiei
P1130077.JPG
Cercuri Pastorale
ATOPS
HOTENI
Parohia HOTENI Pr. Tamas Florin -Paroh-
  • Data nasterii
  • Rangul:
  • Adresa Hoteni , nr.55, com. Ocna Sugatag
  • Telefon 0742049758
Biserica monument istoric Hramul Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil - data construirii Sec. al XVIII- lea - materialele din care este construita lemn - starea de conservare buna • Credinciosi nr. suflete - 135
Pr. Fl. Tamas.JPG
ISTORIC În Hoteni au fost documentate trei biserici de lemn succesive în ultimele trei secole. Aducerea ultimelor două biserici din alte sate este explicată de starea economică limitată a acestei comunităţi în veacurile trecute, care dispunea de un hotar redus, fără pădure. Aducerea unei biserici de lemn dintr-un sat mai mare, aducea cu sine avantajul de a ridica la un preţ mic o biserică de lemn mai încăpătoare şi la acelaşi nivel calitativ cu a celorlalte, din satele vecine. Prima biserică Cea mai veche biserică cunoscută a fost descrisă minimal în anul 1751, cu ocazia vizitei canonice a epicopului de Muncaci, Manuel Mihail Olsavszky. Biserica era de lemn, acoperită cu draniţă, avea turn cu un clopot şi era prevăzută cu icoane şi toate cele necesare cultului. Din notele vizitaţiei aflăm că ar fi fost binecuvântată de episcopul Maramureşului Dositei Teodorovici (1718-1733) iar antimisul era sfinţit de episcopul de Muncaci Ghenadie Bizanczy (1716-1733). Vechimea reală a acestei biserici se pierde în negurile timpului. A doua biserică A doua biserică de lemn a fost primită de hotenari din satul Budeşti, de unde a fost adusă pe sănii trase de cai. În Budeşti biserica provenea din Susani, parte de sat numită odinioară Vinţeşti. Aceasta era descrisă în anul 1751 drept antică şi aproape de ruinare. După 1751 dar înainte de 1760, vechea biserică de lemn din Vinţeşti a fost înlocuită de o nouă biserică de lemn, care se păstrează până astăzi şi este cunoscută sub numele de biserica de lemn din Budeşti Susani. Vechimea vechii biserici poate fi sugerată de uşile împărăteşti păstrate în actuala biserică de lemn din Budeşti Susani, datate din anul 1628. Transferul bisericii în Hoteni a avut loc după terminarea construcţiei celei noi din Budeşti Susani. Biserica de lemn a fost refăcută în Hoteni unde a servit drept lăcaș de rugăciune până aproximativ în anul 1895. Din inventarul bisericii din anul 1858 aflăm câteva dintre trăsăturile caracteristice ale acestei vechi biserici. Cuprinde in lungime 8, în latiime 3 stânjeni. Intre sanctuariu si naiea besericei sta unu iconostasu de lemnu cu trei usi si cu icóne, nu frumóse. Are unu turnu de lemnu. Sanctuarulu cu 3, baserica cu 2 feresti. Baserica tóta e fórte micutia, mai alesu inpartiamêntulu barbatiiloru - mai multi de 80 ómeni nu primește. Tectulu - precumu a bisericiei asia si a turnului in ani 2 mai aprópe urmatori neamânata reparatiune pofte. Beserica e podita cu scânduri, éra a femeiloru cu pétrii, deasupra cu nemicu. Altariulu e de lemnu, cu unu tabernaculu bunu in dênsu cu unu ciboriu fórte slabu. In sanctuariu se afla o cista pentru inbracamênte, unu podisoru, pre carele si proscomidia se serbeste, in antea lantoreloru dóe scaune cu radima vêrtitóra. In turnulu sunt 2 clopote, de 89 si de 28 pundi.” În anul 1862 biserica a fost mărită şi renovată. A treia biserică Biserica de lemn de azi din Hoteni este cea de a treia cunoscută în sat. Ea a fost cumpărată şi adusă din satul Slatina, aşezat peste apa Tisei, în Ucraina, din îndemnarea părintelui Gavriil Timiş. Conform unei însemnări de carte în anul 1790 s'au zidit beserica Slatinei” în locul celei ce mai nainte au ars, 1784”. Datarea bisericii a fost verificată dendrocronologic, lemnul pentru ridicarea bisericii fiind tăiat în iarna dintre anii 1788-1789. E posibil ca structura construcţiei să fi fost gata încă din vara anului 1789 dar încheierea lucrărilor interioare şi sfintirea ei să fi avut loc în anul următor, aşa cum a fost consemnat pe marginea de carte. De remarcat că matricola parohiei Slatina începe din anul 1789. Cu ocazia remontării bisericii în Hoteni pronaosul a fost mult lărgit spre apus, pentru a face loc pentru mai multe femei în biserică. Peretele de apus iniţial, unde se află intrarea, a fost mutat şi cuprins în partea nouă a pronaosului. In ultima vreme s-au mai efectuat reparatii la acoperis, s-a schimbat acoperisul turnului, care era din tabla, punandu-se dranita, toate acestea facandu-se prin ravna si darnicia celor 35 familii de crestini ortodocsi care vietuiesc in sat. Actualmente, Biserica se afla intr-o stare de conservare buna, dar, ca orice monument istoric cu o atare vechime, necesita o restaurare generala in vederea conservarii acestui frumos locas de cult.