Protoieria Sighetu Marmatiei
P1130077.JPG
Cercuri Pastorale
ATOPS
P1130517.JPG
Pr. Pop Vasile- Aurel
-Paroh-
  • Data nasterii: 26.11.1957
  • Rangul: Iconom stavrofor; Crucea Patriarhala
  • Adresa: Sighetu Marmatiei, str. Dragos Voda, nr.1,
  • Telefon 0262311662
  • Mobil 0745906286
Preot II Ierima Pavel

  • Data nasterii: 23.05.1963
  • Rangul: Iconom stavrofor
  • Adresa: Sighetu Marmatiei, P-ta 1 Decembrie 1918 M4 / 27
  • Telefon 0262314544
  • Mobil 0741279256
Biserica monument istoric Hramul Adormirea Maicii Domnului
- data construirii 1890-1892
- materialele din care este construita: piatra si caramida
- starea de conservare buna
• Credinciosi nr. suflete - 5181
DRL_8147.jpg
Parohia Ortodoxă Română Adormirea Maicii Domnului” Sighet II Sighetu Marmaţiei.
Paroh Pr. POP VASILE- AUREL
Data nașterii: 26.11.1957
Distincții: Iconom Stavrofor; Crucea Patriarhală
Preot II: Pr. IERIMA PAVEL
Data nașterii: 23.05.1963
Distincții: Iconom Stavrofor
Date de contact: Parohia Ortodoxă Română ”Adormirea Maicii Domnului” Sighet II Sighetu Marmaţiei, loc. Sighetu Marmaţiei, str. Dragoş Vodă, Nr. 1, jud. Maramureş, Telefon 0262311662.
A. Istoricul comunităţii parohiale.
Parohia Ortodoxă Română ”Adormirea Maicii Domnului” Sighet II Sighetu Marmaţiei face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighet.
Cea dintâi biserică a românilor din Sighetu Marmaţiei, a fost o biserică de lemn, donată de românii din Săcel, prin anii 1746-1750. Biserica de lemn adusă de la mănăstirea din Săcel, ca dar al românilor maramureşeni de acolo pentru românii din Sighet, a ars, iar românii ajutaţi de satele româneşti din împrejurimi, sub conducerea parohului de atunci Baziliu Pop, în anul 1808 au zidit o biserică frumoasă de piatră” care astăzi este biserica ucraineană. Din anul 1871 românii au folosit o capelă romano-catolică până ce în anul 1892 s-a sfinţit actuala biserică, care până astăzi este numită de mulţi biserica românească. În Sighetu Marmaţiei a mai fost biserică răsăriteană, grecească, înţelegem ortodoxă, din timpuri mai vechi, pe locul actualei biserici reformate, iar Tit Bud scrie că: Nu să ştie că acea biserică a fost oare a Grecilor, (de care azi 1911 - n-avem în Siget) a Armenilor sau a Românilor, dar sprijinindu-se pe şematismul diecezei Muncaciului care numeşte parohia românească Parochia antiqua” şi faptul că au fost episcopi români din vechime, cu siguranţă din vechime erau aici români şi trebuiau să aibă loc de închinare şi călăuzitori preoţi”. Tit Bud scrie: Despre trecutul parohiei nu avem date multe: Atâta putem deduce cumcă episcopii români din Maramureş (1391-1743) de bună samă s-au îngrijit cumcă credincioşii lor din Siget să aibă biserică şi preoţi”.
B. Istoricul bisericii parohiale.
Edificarea actualei biserici a început în anul 1890 şi a fost sfinţită în 20 Martie 1892 de către un delegat eparhial de la Gherla, cu hramul Adormirea Preacuratei Fecioare Maria”.
Biserica, construită în stil neogotic, cu ajutorul meşterului italian Luigi Martini se impune atât prin dimensiuni, cât şi prin acurateţea cu care sunt folosite elemente proprii goticului: arcul frânt, contraforţii, portalul retras şi traforul în lemn. Planul bisericii este de tip sală cu altarul decroşat, poligonal în interior şi exterior, acoperit cu o boltă pe nervuri, descărcate în arc frânt pe coloane prevăzute cu capitel. Naosul este acoperit cu o şarpantă aparentă compusă din moduli mari dreptunghiulari sprijiniţi pe arce ogivale profilate, moduli marcaţi de panouri pătrate cu rama din lemn sculptat. Zidurile laterale sunt străpunse de câte trei goluri de fereastră pe fiecare parte, identice cu cele ale altarului şi de un gol al unei uşi secundare pe latura sudică. Pe zidul estic, la o înălţime considerabilă, este adosată tribuna, susţinută de douăsprezece colonete, întreaga structură fiind realizată din lemn.
Clopotniţa, construită la capătul vestic al coamei acoperişului prezintă un decroş în corespondenţa navei ce porneşte de la nivelul solului cu un plan cu secţiunea plană pătrată, iar de la jumătate aceasta se transformă într-un turn independent cu plan octogonal. Contraforţii la rândul lor vor fi încoronaţi de la aceeaşi cotă cu câte o fleşă de dimensiuni reduse.
Primul nivel al turnului este marcat de deschiderea uşii de acces. Arcul de descărcare al portalului delimitează deasupra intrării un fronton în arc frânt ce are câmpul decorat cu icoana de hram, Adormirea Maicii Domnului”, realizată în tehnica mozaicului. Turnul se încheie cu frontoane triunghiulare ascuţite pe toate cele opt laturi peste care se înalţă şarpanta în formă de coif. Biserica a fost pictată într-o primă etapă, între anii 1930-1931 de către Traian Bilţiu Dăncuş, a cărui semnătură apare pe peretele estic al navei. Este vorba despre pictura în tehnica fresco, apoi în anul 1933 este pictat registrul superior, în tehnica ulei pe suport de mortar. Pictura, ce acum face parte din Patrimoniul Cultural Naţional, a fost executată de către pictorul maramureşean Traian Bilţiu Dăncuş, ajutat de către Tasso Marchini şi Elena Mureşan.
Într-un răstimp de 5 ani, 2003- 2008 această biserică a fost restaurată integral. Pictura a fost restaurată cu mult profesionalism de către soţii Sebastian şi Raluca Gabriela Bilţiu Dăncuş Ceicu din Bucureşti, iar partea de pictură nouă a fost realizată de către soţii Sabin şi Gabriela Drinceanu, din Iaşi. Biserica a fost înzestrată cu un nou iconostas din stejar, poleit şi cu icoane pictate, cu multă pricepere, de către soţii Drinceanu, pregătindu-se şi un Prestol nou îmbrăcat în marmură. Iconostasul şi stranele, tot mobilierul, din stejar, a fost confecţionat de către Ilieş Vasile şi Ilieş Cătălin, tatăl şi fiul, din Sighetu Marmaţiei. Locaşul sfintei biserici a fost reînnoit şi în exterior, iar în 10 August 2008 a fost târnosit de către Î.P.S. Justinian şi P.S. Iustin.
Şirul preoţilor parohi este: Andreiu Bacsinszky (1746-1754), Baziliu Pop (1808), Ioan Pap (1 august 1871-3 noiembrie 1875), Alecsiu Berinde (1876-1877), Ioan Ivaşco (1878-1897), Tit Bud (1897- 1917), Romul Ştefan Pop, Titu Berinde, Darie Vlad, Grigore Dăncuş, Bologa Petru, Man Gavril (1 ianuarie 1956-31 decembrie 1998), Pop Vasile Aurel (1 ianuarie 1999-prezent, preot paroh), Ierima Pavel(1 ianuarie 1999-prezent, preot II) şi diacon Hotico Lucian (2014-prezent).
Cântăreţi bisericeşti ai parohie: Văsuţ Ioan, Cedreki Zoltan, Negrea Ioan Vasile (prezent) şi epitropii Ardelean Ioan şi Isaiu Radu (prezent).
C. Cimitirele. Parohia are un cimitir cu o suprafaţă de 1,58 Ha.
D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut. Aici a existat o şcoală confesională, sfinţită la 1 septembrie 1900. Clădirea ei este şi azi în curtea bisericii. În anul 1969 s-a înfiinţat corul bisericesc, care are activitate neîntreruptă până azi. Dirijorii corului sunt: prof. Mihai Mitriniuc (1908-1981), absolvent al Conservatorului din Cernăuţi; din anul 1980 compozitorul şi poetul Teodor Borca (1926-2004); doamna profesoară Nemeth Ghizela (n. 1923-1997), profesoară de canto la Şcoala de Artă din Sighetu Marmaţiei, a fost dirijor secund; iar din ianuarie 1990 la pupitrul dirijoral este prof. Gheorghe Gh. Pop, absolvent al Academiei de Muzică din Cluj Napoca, dirijor cu studii de specialitate, autor a patru cărţi în domeniu. Acum corul are în repertoriu 80 de pricesne şi cântări duhovniceşti, 30 de cântări închinate Maicii Domnului, 75 de colinde locale şi universale. Concertul de Colinde din Duminica dinaintea Naşterii Domnului se ţine fără întrerupere din anul 1969, iar după anul 2000 sunt organizate concerte şi în Duminica Floriilor.
E. Profilul actual al parohiei.
Parohia Ortodoxă Română Adormirea Maicii Domnului” Sighet are 5181 de credincioşi. Pe lângă parohie funcţionează Asociaţia Filantropică Ortodoxă Bunavestire” din Sighet (A.F.O.B.S.), înfiinţată în 2007, care în parteneriat cu două asociaţii din Iaşi, în perioada 2010-2014 a derulat 3 proiecte P.O.S.D.R.U., cu finanţare din fonduri europene. Potrivit cerinţelor din parohie se desfăşoară activităţi filantropice-misionare, astfel că, anual, aproximativ 120 de familii beneficiază de ajutoare materiale. În anul 2015 parohia a participat la Concursul naţional, iniţiat de Patriarhia Română, Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu” cu mini proiectul misionar-filantropic Fapta bună se întoarce la binefăcător”, acesta obţinând Premiul I la faza eparhială şi astfel, ostenitorii proiectului au fost premiaţi de P.F. Părinte Patriarh Daniel cu Diploma Sfântul Ioan Gură de Aur”, în 21 Mai, de hramul catedralei patriarhale. Parohia a avut ca parteneri 3 şcoli gimnaziale, 2 licee, Şcoala de Arta Gheorghe Chivu din Sighetu Marmaţiei, Parohia Ortodoxă Română şi Consulatul Onorific al României din Bristol-Anglia. Amintim că parohia a mai fost premiată în anul 2005 la concursul Crezul meu”, concurs iniţiat de asemenea de Patriarhie. Parohia a participat la proiectul Alege Şcoala” şi în prezent participă în proiectul Hristos împărtăşit copiilor”.