Protoieria Sighetu Marmatiei
P1130077.JPG
Cercuri Pastorale
ATOPS
SÂRBI
Parohia SÂRBI

Pr. Capolna Ioan
-Paroh-

  • Data nașterii 25.09.1976
  • Rangul: Iconom
  • Adresa: Sârbi, nr. 27, com. Budești
  • Cod:437071
  • Telefon 0262373818
Biserica cu hramul Sfântul Nicolae
- data construirii- 1665
Biserica cu hramul Cuvioasa Paraschiva
- data construirii: 1532
- materialul din care sunt construite: lemn
• Credinciosi nr. suflete -697
DSCN0119.jpg
Parohia Ortodoxă Română ”Cuvioasa Parascheva” Sârbi.
Paroh: Pr. CAPOLNA IOAN
Data nașterii: 25.09.1976
Distincții: Iconom
Date de contact: Parohia Ortodoxa Romana Sârbi ”Sfântul Ierarh Nicolae”; Biserica Ortodoxă Sârbi Josani cu hramul ”Sfântul Ierarh Nicolae” şi Biserica Ortodoxă Sârbi Susani cu hramul ”Sfânta Cuvioasă Paraschiva”. Adresa: Sat. Sârbi, nr.27, Com. Budeşti, Jud. Maramureş. Tel. 0262373818.
A. Istoricul comunităţii parohiale. Parohia Ortodoxă Română Sfântul Nicolae” Sârbi face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighet.
Localitate atestată documentar încă din anul 1387, denumită ca un praedium Balathafalva” (deci identic cu Baloteştiul), lângă Budfalva”, ( Budești ). În anul 1405 apare ca o possessio Zeer” (szerb = sârb, lb. magh.), Zerpfalva in 1465, Syrpfalwa in 1475, Zefalva in 1480, Szerfalvasi Sirby in 1828, Szerfalu in 1851.
Satul Sârbi este situat pe Valea Cosăului între Budeşti şi Călineşti, în Judeţul Maramureş. Primele date statistice privind populaţia, structura, creşterea sau descreşterea ei, gradul de cultura din satul Sârbi, sunt din anul 1881. Oscilaţii in creştere, dar mai ales în descreştere s-au înregistrat începând cu anul 2000 până în prezent.
B. Istoricul bisericii parohiale.
Parohia Sârbi, deţine doua biserici monument istoric de categoria A.
Biserica Sârbi Josani cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae”, datează din anul 1665, si este construita din lemn de stejar. Biserica are un plan sală, absida altarului este poligonală decroşată. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară iar pronaosul este tăvănit. Pe partea vestică a edificiului este situat turnul clopotniţă angajat navei, a cărui şarpantă este în formă de coif. Acoperişul are deasupra naosului poală dublă şi este separat de cel al altarului.
Aceasta este ctitoria familiei nobile Dunca de Sârbi, care a stăpânit această parte de jos a satului în aceea epoca. În Biserica Sârbi Josani, pictura din interior aproape a dispărut, în altar păstrându-se un fragment de circa doi metri pătraţi, care aminteşte numele zugravilor cunoscuţi pe Valea Cosăului: Radu Munteanu, Alexandru Ponehalschi, Alexa si Gheorghe zugravul. Biserica a fost restaurată prin Programul Naţional de Restaurare în anul 2011.
Biserica Sârbi Susani cu hramul Cuvioasa Paraschiva”, datează din anul 1639, ridicată pe locul uneia mai vechi, dată ca fiind din anul 1532. Este construită din bârne de stejar de peste 60 cm lăţime, încheiate la colţuri în coadă de rândunică. A fost ctitorită şi îngrijită de familiile de mici nobili din partea de sus a satului, din vetrele fostelor aşezări medievale Baloteşti şi Cămârzana. Biserica are un plan sală, absida altarului este poligonală decroşată. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară. Turnul clopotniţă angajat navei are şarpanta în formă de coif.
Picturile din interior sunt printre cele mai vechi din Maramureş, însă în bună parte dispărute. Motivele ornamentale din altar, de pe tavan, pictate in secolul al XIX-lea, au fost suprapuse pe temele originale. În medalioane, pe pereţii laterali, se afla chipuri de sfinţi şi ierarhi. Biserica a fost restaurată prin Programul Naţional de restaurare în anul 2013.
Bisericile din Sârbi păstrează o serie de icoane pe lemn executate de pictorul Radu Munteanu, icoane extrem de valoroase incluse in Patrimoniul Naţional. În biserici se păstrează obiecte de cult vechi: cădelniţe, sfinte vase, veşminte preoţeşti, acoperăminte, sfinte vase, un antimis vechi, icoane pe lemn si pe sticlă si cărţi vechi: Antologhion (Râmnic 1737 si 1752 ), Apostol (Iaşi 1756), Ceaslov (1748), Euhologhion (1749), Evangheliar (sec. XVIII), Liturghier (1746), Liturghier (1798 si 1835), Octoih (Blaj 1760 si 1792), Pentecostarion (Râmnic 1743), Psaltire (sec. XVIII), Straşnic (1773), Triodion (Râmnic 1731). Pe cărţile de cult vechi se pot descifra o mulţime de înscrieri sau pomelnice, scrise probabil de către preoţi şi cântăreţi bisericeşti.
În biserici se păstrează si o serie de inscripţii şi anume: o inscripţie la uşa de intrare in Biserica Sârbi - Susani ce arată datarea bisericii, apoi la tâmpla bisericii, unde pictorul surprinde date importante despre pictarea acesteia în două pisanii de pe tâmpla iconostasului în colţul stâng: Din mila lui Dumnezău şi din darul Duhului Sfânt şi eu am agiutorit Iosip Iacovu cu zugravul Alexander Ponehalschi de lucru beserăcii, să hie pomană întru veci de veci Amean”, şi în colţul drept: Cu vrerea Tatălui şi cu îndemnarea Fiului şi cu săvârşirea Duhului Sfânt, amin, bine au vrut serbu lui Dumnezeu, Borodi Chira şi cu soia dumisale Ahimie, de au plătit de au zugrăvit acest fruntariu, ca să le fie pomană dumilor sale şi a tot neamul lor, 1760, luna iunie 10 zile”. Altarul a fost pictat în 1800, conform inscripţiei de pe dosul peretelui iconostasului: Acest oltariu din mâna de Nicolai Famochevici, Anu lui Dumnezou 18 sute, luna mai 1 zeale”. Valoarea remarcabila a Bisericii Sârbi - Susani consta in conservarea portalului de intrare, al cărui mesaj se poate traduce printr-o reprezentare a unui calendar liturgic bizantin.
Şirul preoţilor cunoscuţi este: în 1525 Theodorus presbyter de Szerfalva; Iacob Diacon, apoi popa, în l741 popa Iacob, l745 părintele Pachomie, în 1777 Birlian Nichita, l785-1790 Petru Pop, 1790 Baziliu Pop si Stefan Pop, 1807 Mateiu Dragoş , 1807-1815 Petru Opriş, 18l5-1820 Petru Stas, 1820-1826 Alesiu Batin, 1826-1829 Ioan Man, l833-1840 Alexandru Lazar, 1840-1861 Laurentiu Mihalyi, 1861-1878 Iosif Fucec, 1879 Emil Fucec, Pr. Negruțiu Emil ( 1945-1978), Pr. Negrea Gheorghe-Dorel ( 1978-2002), Pr. Capolna Ioan ( 2002- prezent).
Dintre cântăreţii si epitropii de seamă amintim: Iosip Iacob, diac în 1761; Petru Şteţiu, diac în 1914; Faur Vasile, diac în 1946 şi Giurgi Vasile epitrop; Borodi Petru, diac în 1980 şi Damian Ioan epitrop; Berinde Petru, diac din 1987 şi epitropi Borodi Petru si Faur Petru.
C. Cimitirele. Atât Biserica Sârbi Josani cât şi Biserica Sârbi - Susani au propriul lor cimitir. În cimitire se pot vedea o colecţie de cruci vechi de lemn, piatră şi fier forjat de secolele XIX şi XX.
D. Activităţi culturale si filantropice in trecut. În anul 1936, asociaţia ASTRA din Sighet, văzând interesul pentru cultura al tineretului de pe Valea Cosăului, a organizat la Sârbi un cerc cultural şi o biblioteca”, care cuprindea peste 200 de cărţi. S-a înfiinţat ţi o scoală ţărănească”, pentru bărbaţi, vizând cultivarea mai bună a pământului, extinderea livezilor, creşterea vitelor, a respectului pentru morala si obiceiurile tradiţionale. Din anul 1993, în Sârbi a fost format un ansamblu folcloric al copiilor, recunoscut şi premiat la multe spectacole şi concursuri naţionale şi internaţionale. Satul Sârbi nu are o biblioteca comunala, singura biblioteca fiind organizată la casa parohială. Tot la casa parohială, se păstrează o colecţie valoroasă de carte religioasă.
E. Profilul actual al parohiei. Parohia Ortodoxa Română Sfântul Nicolae” Sârbi, este parohie de gradul II, cu un preot slujitor şi are 697 credincioşi.
În parohie se desfăşoară cu regularitate activităţi pastoral-misionare, culturale, filantropice si catehetice. Activităţile catehetice cu tinerii dar şi cele filantropice sunt foarte importante şi apreciate de către întreaga comunitate. Înfiinţarea Centrului Parohial pentru copii si tineri, a Şcolii de Duminica, a Asociaţiei filantropice Sfântul Iosif Mărturisitorul”, editarea Ghidului creştinului ortodox” din Parohia Sârbi, sunt câteva dintre realizările comunităţii ortodoxe, cu efecte benefice asupra tuturor credincioşilor de pe Valea Cosăului.