Protoieria Sighetu Marmatiei
P1130077.JPG
Cercuri Pastorale
ATOPS
Biserica Hramul Sfânta Treime

- data construirii 1981
- materialele din care este construita:
caramida si beton
Nr. credincioşi- 915
Biserica monument istoric
Hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil

- data construirii 1531
- starea de conservare: bună
BREB
Parohia BREB
Pr. Pop Marian-Vasile
-Paroh-
Data nașterii: 21.08.1976
Rangul: Iconom Stavrofor
Adresa: Breb, nr. 10, com. Ocna Sugatag
Cod 437206
Telefon: 0262374715
Mobil: 0745549129
Parohia Ortodoxă Română ”Sfânta Treime” Breb.
Paroh: Pr. POP MARIAN-VASILE
Data nașterii: 22.08.1976
Distincții: Iconom Stavrofor
Date de contact. Parohia Ortodoxă Română ”Sfânta Treime” Breb, hramul bisericii monument istoric este”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, loc. Breb, nr. 10, cod 437206, com. Ocna Şugatag, jud. Maramureş, tel. 0262374715.

A. Istoricul comunităţii parohiale.
Parohia Ortodoxă Română ”Sfânta Treime” Breb face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighet.
La poalele munţilor Gutâi, în Maramureşul Istoric, este aşezat satul Breb; un sat retras, liniştit, străduindu-se să-şi păstreze tradiţiile, riturile si obiceiurile moştenite din bătrâni. Prima atestare documentara este din anul 1360 când în diplomele regalităţii ungare satul numit Hatpataky (satul cu brebi) este dăruit fiilor lui Dragoş din Giuleşti.
După ce satul Copăciş şi-a mutat vatra pe noul curs al văii Breboaia, localitatea şi-a luat numele Breb de la numele unei specii de castori care trăiau pe aceasta vale ce străbate localitatea. În decursul timpului numele localităţii consemnat în documente a fost: Brebu, Breb, Hodpatakfalwa, villa olachalis Hatpotokfalva, Hodpathaky, Hadpathaka, Hothpatak, Hothpathaka, Hathpathok, Breeb.
Pe teritoriul localităţii Breb săpăturile arheologice au scos la iveală topoare cu disc şi spin, fragmente de verigi de picior, datând din epoca bronzului.
B. Istoricul bisericii parohiale.
Parohia Ortodoxă Română Breb deţine două biserici, una de lemn, monument istoric cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi una construită între anii 1981-1997 din cărămidă şi beton, în timpul preotului Mircea Antal, cu hramul Sfânta Treime”.
Biserica parohială are un plan triconc, cu dimensiunile de: 23m L, 15m l şi 23,5m Î. Absida altarului este poligonală decroşată. Naosul este acoperit cu o cupolă centrală pe pandantivi. Pe latura nord-estică a edificiului sunt situate două turnuri-clopotniţă adosate navei, a căror şarpantă este în formă de coif. Acoperişul este din tablă.
Pictura din biserică, în tehnica frescă, este în lucru. Realizarea ei a început în anul 2012 de către pictorii Sabin şi Gabriela Drinceanu.
Biserica de lemn cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, a fost construită înainte de anul 1531 de către descendenţii lui Dragoş fiul lui Gyula din Giuleşti. În anul 1626 s-a reclădit pe actuala locaţie, pe un loc ce aparţinea atunci boierului Boteanu cu acordul soţiei acestuia, dar împotriva voinţei lui”. Biserica a fost lărgită şi reparată în anii 1643, 1715şi restaurată în 1764. În anul 1890 a fost pictată şi s-au ridicat turnurile. Vechimea bisericii este atestată de expertiza dendrologica efectuată de o echipă a Universităţii din Lund - Suedia. Biserica are un plan sală cu altar poligonal, naos acoperit cu o boltă semicirculară şi pronaos tăvănit. Pe latura sudică a edificiului este situat turnul-clopotniţă angajat navei, a cărui şarpantă este în formă de coif.
Biserica deţine un frumos potir din argint placat cu aur, de pe la sfârşitul secolului al XIX-lea (?) şi o cruce grecească decupată din tăblie de lemn, pictată pe fond auriu. În turnul-clopotniţă se află un clopot cu inscripţia ÎN DOMINE SPERAVI, ANO DOMINI 1796”.
Preoţii cunoscuţi care au slujit în Breb sunt: Pătraş (1680), Petru (1690-1712), Vasilie (1702-1738), Lupul cel bătrân (1738-1756), Toader Goje (1756-1766), Toader Galbin şi Chirilă fii lui Lupul cel bătrân (1766-1776), Ierotheu Petric (1776-1780), Ştefan Bud de Breb (1780-1806), Grigore Drăguş (1806-1810), Lazăr Florian de Purcarecz (1810-1847), Grigoriu Ivaşco (1847-1896), Ioan Pop de Breb (1896-1901), Nicolae Doroş, Bologa Petru, Mircea Antal (1952-1992), Antal Călin (1993-2004), Pop Marian-Vasile (2004-prezent).
Cântăreţi bisericeşti în Breb sunt demni de reţinut Opriş Gherghe şi Opriş Ioan.
C. Cimitirele. Parohia Ortodoxă Română Breb are trei cimitire, câte unul pe lângă fiecare biserică şi un al treilea la marginea satului. În cimitirul de pe lângă biserica de lemn se află câteva troiţe vechi de formă circulară.
D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut.
În Breb a existat şcoală confesională şi ziar parohial scos la sfârşitul secolului al XIV-lea şi primele decade ale secolului al XIX-lea.
Părintele Antal Mircea, care a slujit ca preot în Breb între anii 1952 şi 1992, a colecţionat şi organizat unul dintre cele mai mari Ierbare din Europa.
E. Profilul actual al parohiei.
Potrivit recensământului din 2011 Parohia Ortodoxă Română Breb are un număr de 915 credincioşi. În parohie se desfăşoară diferite activităţi catehetice adresate copiilor şi tinerilor.
Păstrarea tradiţiei primită de la moşi strămoşi, stimulată şi de activităţile desfăşurate sub oblăduirea parohiei, atrage aprecierea a tot mai mulţi vizitatori, unii transformându-se în localnici. Până acum s-au stabilit în Breb cinci familii, trei dinafara ţării şi două din Cluj-Napoca şi Craiova. Prinţul Charles al Marii Britanii a achiziţionat în Breb pentru alteţa sa două case. Unul dintre situ-rile turistice plasează Brebul în primele 20 de locaţii demne de vizitat pe glob pentru arhaismele din toate domeniile găsite de turişti în acest sat.
IMG-20230123-WA0017