Protoieria Sighetu Marmatiei
P1130077.JPG
Cercuri Pastorale
ATOPS
MARA
Parohia MARA

Pr. Pop Andrei-Cosmin
-Paroh-
. Data nașterii:25.07.1994
Distincții:
  • Adresa: Mara, nr. 257, com Desesti
  • Cod 373137
  • Telefon: 0751524485
Biserica Hramul Sf. Arh. Mihail și Gavriil

- data construirii 1890
- materialele din care este construită: piatră

• Credincioși nr. suflete - 841
Parohia Ortodoxă Română "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" Mara.
Paroh: Pr. POP ANDREI-COSMIN
Data nașterii:25.07.1994
Distincții:
Date de contact: Parohia Ortodoxă Română ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Mara, al doilea hram ”Sfinţii Martiri Brâncoveni”, loc. Mara, nr. 257, com. Deseşti, jud. Maramureş, Tel. 0262372650.
A. Istoricul comunităţii parohiale.
Parohia Ortodoxă Română "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighet.
Numele localităţii în trecut a fost Crăceşti, apărând în documente sub forma de Kracsfalva, Karachfalva, Crychfalva, Karachzonfalva, Kranczyonfalva. Proprietatea lui Giula din Giuleşti şi a familie Tupiţa este atestată documentar prima dată în anul 1415.
Localitatea Mara este situată pe valea râului Mara, între munţii Gutinului şi localitatea Deseşti, pe şoseaua ce leagă Baia Mare de Sighetu Marmaţiei, la poalele muntelui Gutâi, pe unde odinioară se arătau haiducii lui Pintea, la confluenţa a doua văi ce vin din direcţii opuse, Valea Mare, izvorând din versantul sudic al muntelui şi valea numită Râuşor, descinzând din versantul vestic, pe locul unde se contopesc aceste două văi într-un singur curs.
Satul cândva a fost aşezat pe Valea Mare înspre Hoteni. În urma defrişărilor satul s-a strămutat pe actuala vatră. În Valea Mare, locul primei aşezări a satului, s-a construit prima biserică din lemn, pe care sătenii au mutat-o pe teritoriul unde e acum satul. Se mai păstrează şi azi prin tradiţie numele preotului Pifan, care a slujit în această biserică fiind pomenit între ctitori.
B. Istoricul bisericii parohiale.
Crescând numărul credincioşilor s-a simţit nevoia construirii unui nou locaş de cult mai încăpător. Biserica actuală s-a construit între anii 1890-1899 din piatră, preot în aceea vreme fiind Ioachim Făt.
Biserica are un plan, sală cu dimensiunile de 30m L, 8ml şi 25m Î. Absida altarului este poligonală decroşată, acoperită cu semicalotă. Naosul este prevăzut cu trei unităţi de boltă avela, descărcate pe pilaştri cu capitel. Pe latura vestică a edificiului este situat turnul-clopotniţă adosat navei, a cărui şarpantă este în formă de coif.
Bolta bisericii a fost pictată între anii 1940-1942, de către un învăţător cu numele de Mărgineanu, în timpul preotului Rednic Mihai. Între anii 1962-1964 este înzestrată cu primul iconostas, s-a retencuit biserica în exterior şi a fost acoperită cu tablă zincată, preot fiind Ţifrac Mihai. Între anii 1966-1967 s-au efectuat lucrări de restaurare. În 17 septembrie 1967 biserica a fost târnosită de către episcopul Valerian Zaharia al Oradiei, preot fiind Mociran Gavril.
Între anii 1988-1989 biserica a fost pictată de către pictorul Marius Tudoran, în tehnica tempera şi a fost resfinţită în 26 septembrie 1993 de către Prea Sfinţitul Justinian Chira, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.
În anii 2012-2013, biserica a fost finisată exterior, s-a înlocuit învelitoarea de tablă, s-a înlocuit tâmplăria, şi în primăvara anului 2014 s-a rezidit Sfânta Masă. Toate s-au realizat cu jertfelnicia şi darul credincioşilor din Mara şi buna chivernisire a preotului Onişa Vasile.
În 13 iulie 2014, s-a târnosit acest sfânt locaş cu hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil", de către Prea Sfinţitul Dr. Iustin Hodea Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureşului şi Sătmarului. Cu această ocazia biserica a primit al doilea hram "Sfinţii Martiri Brâncoveni".
Şirul preoţilor cunoscuţi din Mara este: Pifan, Pintea din Ieud (1747), Nechita Lelea (1782), Grigoriu Lumeiu (1816-1842), Ioan Bud, Andreiu Coman (1844), Petru Stas (1852), Timoteiu Mihalca (1852-1873), Ambroziu Berinde (1873-1883), Antoniu Şerbac, Ioan Ivaşco (1883-1890), Ioachim Făt (1891), Rednic Mihai, Mociran Gavril ( 1965- 1968 ) Pop Gheorghe ( 1968- 1973 ), Viman Traian ( 1973- 1984 ), Onişa Vasile ( 1984- 2018), Pop Andrei-Cosmin ( 2018- prezent ).
C. Cimitirele. Parohia Ortodoxă Română Mara are în folosinţă cinci cimitire în suprafaţă totală de 13600 m2.
D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut.
În localitatea Mara a existat în secolul al XIX-lea şcoală confesională, zidită din piatră.
E. Profilul actual al parohiei.
Parohia Ortodoxă Română "Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavriil" Mare are, potrivit recensământului din 2011, 841 credincioşi.
Acţiunile filantropice din parohie sunt ocazionale şi sunt destinate către cei cu situaţie materială modestă.
Mara