Protoieria Sighetu Marmatiei
P1130077.JPG
Cercuri Pastorale
ATOPS
STRÂMTURA
Parohia STRÂMTURA

Pr. Belea Gheorghe-Bogdan
-Paroh- 
  • Data nașterii :06.09.1983
  • Rangul: Iconom
  • Adresa: Strâmtura nr.118
  • Cod 437311
  • Telefon :0742389296
Biserica Hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil

- data construirii 1973
- materialele din care este construita beton si caramida

• Biserica monument istoric Hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil
- data construirii:1667
- starea de conservare: bună
• Credincioși nr. suflete - 1788
Parohia Ortodoxă Română "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Strâmtura
Paroh: Belea Gheorghe-Bogdan
Data nașterii: 06.09.1983
Distincții: Iconom
Date de contact: Parohia Ortodoxă Română Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Strâmtura, biserica monument istoric are acelaşi hram, Loc. Strâmtura, Nr. 118, cod. 437310, jud. Maramureş, Tel. 0262332102.
A. Istoricul comunităţii parohiale.
Parohia Ortodoxă Română ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Strâmtura face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighet.
Localitatea Strâmtura este situată pe Valea Izei în Depresiunea Maramureş la 27 km de municipiul Sighetu Marmaţiei şi 80 km de municipiul reşedinţă Baia Mare.
Localitatea Strâmtura este amintită în actele vechi medievale. În anul 1326 regele Carol I confereşte lui Stanislau Cneazul (Chinezul), fiul lui Stan, pământul Szurduk (Strâmtura)”. În aşa zisele diplome maramureşene”, din secolele XIV XV, numele localităţii apare menţionat de şaisprezece ori, în cele mai multe cazuri intr-o înşiruire de nume de localităţi, ceea ce ne face să credem ca ne justificată afirmaţia potrivit căreia sub acest nume s-a înţeles un ţinut întreg format din mai multe sate. Din anul 1778 Strâmtura a fost posesiune erorială” în baza convenţiei Festetich-Bacsinszky. Mai târziu a trecut în proprietatea conţilor Teleky, de la care au răscumpărat-o urbarialiştii cu multe mii”. Preotul Vasiliu Ilniszky, păstorind în Strâmtura între anii 1905-1934, a fost cel care a mijlocit răscumpărarea averilor urbariale de la contele Teleky, ostenind mult pentru aceasta şi acum toate averile domneşti sunt ale credincioşilor”(dintr-un act de arhivă). La Strâmtura s-au descoperit în 1855 diferite fragmente de obiecte din bronz din perioada neolitică.
B. Istoricul bisericii parohiale.
Hotărârea construiri bisericii parohiale s-a luat în şedinţa Consiliului parohial din data de 6 octombrie 1957 şi aprobată de Adunarea Parohială în data de 13 octombrie 1957. Lucrările la biserică au început în iunie 1959. La scurt timp autorităţile comuniste au retras autorizaţia de construcţie. O delegaţie a credincioşilor s-a deplasat la Bucureşti pentru a obţine, direct de la autorităţile centrale, acceptul continuării lucrărilor. Lucrările la biserica parohială s-au încheiat în anul 1978. În 1979 biserica a fost târnosită de Arhiepiscopul Vadului Feleacului şi Clujului Teofil Herineanu înconjurat de un impresionant sobor de preoţi (peste 80).
Biserica a fost ridicată numai prin efortul şi contribuţia credincioşilor din Strâmtura. Este de zid împodobită interior cu pictură în tehnica frescă, realizată de echipa pictorului Virgil Răileanu între anii 1976-1978. Icoanele care împodobesc iconostasul au fost pictate de către Cornel Cenan.
Biserica impresionează atât prin frumuseţea picturii, cât şi prin arhitectură. Cupola naosului este peste toată suprafaţa acestei părţi fără stâlpi sau coloane de susţinere interioară.
Biserica are un plan trilobat, cu dimensiunile 32 m L, 14 m l (naosul) şi 8 m l (pronaosul). Absida altarului este semicirculară decroşată. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară. Pe latura nordică a edificiului este situat turnul clopotniţă adosat navei, încadrat intre alte două turnuri mai mici, a cărui şarpantă este în formă de bulb.
În biserică s-a păstrat mult timp Cazania lui Varlaam” având înscris pe ea anul 1643, precum şi alte două exemplare din secolul al XVIII-lea. Din 1960 aceste cărţi de o deosebită valoare culturală au fost preluate de biblioteca Episcopiei Ortodoxe din Oradea.
Şirul preoţilor care au slujit în parohia Strâmtura sunt: Diacon Grigore; Pr. Pahomie, secolul al XVIII- lea; Popa” Grigore, secolul al XVIII- lea; Vasiliu Hăiducean 1830 1842; Pr. Ioan Man 1847 1850; Baziliu Caracioni 1853 1880; Pr. Baziliu Kiss; Antoniu Kovats 1899 -1900; Pr. Tit Pop 1900 1904; Pr. Vasiliu Ilniszky 1905-1934; Pr. Vasile Mărieş 1934-1947; Pr. Dăncuş Grigore 1947-1951; Pr. Mihali Ioan 23 septembrie 1951 1953; Pr. Cupcea Salviu 14 iunie 1953 1983; Pr. Covalcic Mihai 20 iulie 1983 2001; Pr. Dr. Marius Covalcic 1 martie 2001- 2018: Pr. Belea Gheorghe Bogdan ( 2018- prezent ).
Între cântăreţii şi epitropii de seamă ai Parohiei Strâmtura, amintim pe dascălul” Ioan Voitor (sf. sec. Al XVIII- lea ), Gheorghe Baias (25 aprilie 1850-iulie 1932), Orghici Grigore.
C. Cimitirele.
Parohia Ortodoxă Română Strâmtura deţine trei cimitire în suprafaţa totală de 16644 mp.
D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut.
Despre parohia Strâmtura se aminteşte în conscripţia din 1774, unde stă scris: parochia erecta anno 1667”.
Biserica monument istoric este din lemn şi a fost adusă de la mănăstirea din Rozavlea în anul 1661. A fost lărgită şi reparată în anul 1771 şi din nou renovată în 1885, când s-a tencuit pe dinafară şi o parte interioară, transformându-i-se atunci şi turnul.
Altarul, bolta din naosul bisericii şi iconostasul s-au păstrat în forma iniţială, primele două fiind acoperite cu pictură pe pânză. Iconostasul a fost pictat, cel mai probabil, în anul 1775. Pentru restul picturii nu se cunoaşte data execuţiei şi nici autorul, deoarece scrierea cu caractere chirilice este în multe locuri ştearsă. Despre această pictură s-a consemnat în procesul verbal din 31 mai 1949 că este o pictură antică”. În 1800 pictura parietală a fost refăcută de Mihail Zugravu.
Alături de icoane pictate pe lemn sau sticlă, datând din secolele XVIII-XIX, a existat în biserică o icoană aurită, un exemplar rar şi valoros, dată din a doua jumătate a secolului al XX-lea în custodia muzeului mănăstirii Văcăreşti” din Bucureşti. De o inestimabilă valoare sunt pictura de pe o strană, cu elemente caracteristice dinaintea anului 1600, şi cioplitura de pe cei doi stâlpi de la intrarea în naos, în formă de funie.
Biserica are un plan sală, cu dimensiunile de 18m L şi 6m l. Absida altarului este poligonală decroşată. Naosul este acoperit cu o boltă aplatizată. Pe latura vestică este situat turnul-clopotniţă angajat navei, a cărui şarpantă este în formă de bulb.
Din anul 1953 biserica a fost declarată monument istoric.
E. Profilul actual al parohiei.
La recensământul din 2011 au fost înregistraţi în parohia Strâmtura 1788 creştini ortodocşi.
Începând cu anul 1991 în fiecare Duminică a III-a după Paşti (a Mironosiţelor) se săvârşeşte în Parohia Ortodoxă Strâmtura Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească. Prezenţa unui episcop, a unui mare număr de preoţi şi credincioşi, frumuseţea zilei şi bucuria slujirii fac din această Duminică o aleasă sărbătoare pentru strâmtureni. Ca eveniment deosebit, legat de această sărbătoare, a fost în anul 2004 vizita unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Greacă condusă de Mitropolitul şi Arhiepiscopul Teologos al Seresului şi Negritei.
Activităţile catehetice destinate tinerilor şi copiilor sunt derulate prin programe Hristos împărtăşit copiilor” şi Alege şcoala”. În programul catehetic Hristos împărtăşit copiilor” sunt înscrişi în fiecare an peste 100 de copii. Din asociaţia tinerilor ATOPS organizat la nivelul Protopopiatului Sighet din parohie fac parte aproximativ 20 de tineri implicaţi în toate activităţile asociaţiei.
Apelul celor cu nevoi materiale, atât din localitate, cât şi din alte localităţi, este întâmpinat cu dărnicia credincioşilor parohiei prin acţiuni filantropice ocazionale pe tot parcursul anului.
Stramtura