Protoieria Sighetu Marmatiei
P1130077.JPG
Cercuri Pastorale
ATOPS
BUDEȘTI
Parohia BUDEȘTI
Pr. Naneștean Ioan
-Paroh-
  • Data nașterii 02.05.1960
  • Rangul: Iconom stavrofor
  • Adresa: Budești, nr. 425
  • Cod 437070
  • Telefon: 0362401197
Pr. Moldovan Gheorghe
- Preot II
Data nasterii 22.12.1987
Rangul:
Adresa:Budești bl.nr.136 ap.3
Cod 437070
Telefon: 0751839469Biserica Hramul Sfânta Treime
- data construirii 1991
- materialele din care este construita: caramida si beton
Nr. credincioşi- 2125
P1120915.JPG
Biserica monument istoric Hramul
Sfântul Ierarh Nicolae
- Data construirii 1643
- Starea de conservare: F.Buna; monument UNESCO
SAM_0567.JPG
Adaugă text aici
Parohia Ortodoxă Română ”Sfânta Treime” Budeşti.
Paroh: Pr. NĂNEȘTEAN IOAN
Data nașterii: 02.05.1960
Distincții: Iconom Stavrofor
Preot II: Pr. Drd. MOLDOVAN GHEORGHE
Data nașterii: 22.12.1987
Distincții:
Date de contact: Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime” Budeşti, Loc. Budeşti, Nr. 425, jud. Maramureş, Tel. 0262373615
A. Istoricul comunităţii parohiale.
Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime” Budeşti face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighet.
Numele localităţii Budfalva” provine de la numele Bud, fiul cneazului Locovoi, care a primit în 1361 de la regele Ludovic domeniile de pe valea Cosăului.
Spre miază-noapte de Cavnic, şoseaua urcă muntele Gutâi. Sus pe creastă este hotarul judeţului Maramureş şi al comunei Budeşti. Spre nord-est pământul este muntos, găsim fânaţe şi păduri dese de brad şi fag, de sub poalele cărora se îndreaptă spre Nord nenumăratele izvoare limpezi şi zgomotoase, dintre care mai însemnate sunt: Râul Mare în care se varsă mai multe izvoare. Primeşte apoi Râul Sivei ce curge pe la Băile Jneapăn. Pe plaiuri se găsesc pietre uriaşe negre, tari şi lucii, marturii bătrâne din lava stinşilor vulcani. Unde se varsă Grua, Râul Mare ia numele de Cosău şi curge paralel cu şoseaua trecând prin Sârbi, Călineşti, Corneşti, Fereşti şi la Berbeşti se varsă în Mara.
B. Istoricul bisericii parohiale.
Biserică mare de zid cu hramul ,,Sfânta Treime”, din cărămidă şi beton, acoperită cu tablă, a fost înălţată între anii 1991-2006. Lucrările s-au realizat prin jertfele materiale ale credincioşilor din Budeşti. S-a turnat fundaţia bisericii sub supravegherea Prea Cucernicului Preot Tomoiagă Gheorghe. S-au continuat lucrările la sfântul locaş sub îndrumarea Prea Cucernicului Preot Protopop Pop Vasile, paroh în Budeşti între anii 1992-1998.
Biserica are un plan triconc, cu dimensiunile de 29 m L, 16m l şi 38m Î. Absida altarului este semicirculară decroşată. Naosul este acoperit cu o cupolă centrală pe pandativi. Pe latura vestică a edificiului sunt două turnuri-clopotniţă adosat navei, a căror şarpantă este în formă de coif.
Pictura în tehnica frescă a fost realizată între anii 2002-2006 de către soţii Gabriela şi Sabin Drinceanu din Iaşi. Pictura, catapeteasma, finisajele interioare şi exterioare s-au înfăptuit sub supravegherea Prea Cucernicului iconom stavrofor preotul Năneştean Ioan, paroh în Budeşti din 1999, ajutat fiind de consiliul parohial”.
În biserica din Josani, monument istoric, se găsesc 29 de icoane pe lemn şi 39 de icoane pe sticlă din secolul XVIII şi iconostasul întreg, vechi din 2 - 8 februarie 1762. De asemenea în Biserică este expusă cămaşa din zale a lui Pintea Viteazul eroul legendar al acestor locuri. La adunarea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 a fost îmbrăcată de cantorul Grueţ Andrei, prezent acolo împreună cu o delegaţie din Budeşti.
Conform Procesului Verbal încheiat la 17 decembrie 1980, au fost duse în custodie la protopopiatul Sighet de către protopopul Mihai Oprişan următoarele 24 de cărţi: Apostol Blaj din 1795, Biblia de la Blaj 1795, Apostol de la Blaj 1802, Penticostar 1743, Minologhion 1791, Triodion 1771, Straşnic 1773, Evanghelie 1776, Antologhion 1745, Triodion, Penticostar Râmnic 1743, Evanghelie 1760, Liturghier 1746, Octoih 1746, Liturghier Sibiu 1798, Octoih Râmnic 1742, Octoih 1730, Ceaslov Viena 1793, Catavasier Blaj 1772, Catavasier Bucureşti 1762, Chiriacodronion Belgrad 1699 Manuscris slavon din secolul XVIII, Noul Testament de la Bălgrad 1648, Faptele Apostolilor. În prezent sunt expuse în biblioteca mănăstirii Bârsana.
În studiul Date istorice despre protopopiatele, parochiile şi mănăstirile române din Maramureş. Din timpurile vechi până la anul 1911”, vicarul Tit Bud îi aminteşte pe mai mulţi preoţi, începând cu Luca Pop de Budfalva (1505), Tincul şi Grigore (1643), popa Faour (posibil Fauru, 1652), popa Manu(Man, probabil în 1653), Grigorie în 1647 (probabil în 1657), Ionaşel Pop în 1747, Rev. Ionaş Pop în 1751, Gregorius Bud, Ionaş Marinca, Volfgangus Marinka, popa Lupul în 1757, Marinca Lupu (Farkaş) în 1762-1767, Simon Ştefan din Vişeul de Mijloc în 1776, iar în anul 1802 este popa Ionaş.
Altă mărturie veche despre preoţii acestei parohii este matricola din anul 1812, primul preot menţionat fiind Maftei Drăguş căruia i se alătură preotul Baziluc Popp din 23 mai 1837. Urmează preoţii: Lazăr Şandor (19 iunie 1839- 8 februarie 1840), Laurenţiu Mihaly (doar câteva luni), Ioan Chindriş (23 iulie 1845-10 martie 1877) Probabil că el a construit şi vechiul edificiu al şcolii confesionale, care s-a folosit până în 1894, când preotul Ştefan Popp a construit actualul edificiu şcolar. Urmează: Ioachim Fetu (22 martie 1877- 27 iulie), Ştefan Popp (15 decembrie 1878 -30 mai 1896). În cursul celor 18 ani de pastoraţie a fost ajutat de ginerele său, Gavril Berinde, care, printre altele a înfiinţat un cor pe patru voci în Josani. Preotul Ştefan Popp s-a îngrijit şi de buna funcţionare a şcolii confesionale cu limba de predare românească. Era directorul acestei şcoli şi catehetul ei propunând câte o oră de cateheză săptămânal.
Urmează preotul Victor Gyenge(1 ianuarie 1897- 2 iulie 1919). Şi el s-a îngrijit de şcoala confesională. Ştefan Ilnischi păstoreşte din 22 septembrie 1919. Ajutat de coratorii Gheorghe Chindriş şi Ioan Berindea a acoperit cu draniţă bisericile, a construit corul bisericii din Susani, a acoperit cu draniţă şcoala confesională a cumpărat patru clopote mari, căci cele vechi au fost luate de armata maghiară în timpul războiului mondial. Pentru meritele sale i s-a oferit titlul de protopop onorar. Din 12 mai 1935 păstoreşte Petru Perşe până în 1948. În şedinţa Curatoratului” din 15 mai 1938 s-a hotărât construirea casei parohiale din cărămidă. Coratorul” Gheorghe Chindriş moare, în locul lui fiind ales în data de 29 ianuarie 1939 prim corator” Ioan Bud. La 1 mai 1939 se sparge vechea casă parohială iar la 18 mai 1939 s-a început zidirea actualei case parohiale. Construirea casei s-a terminat în 18 octombrie 1939. Preotului Petru Perşe îi urmează preotul Mariş Găvrilă 1948-1973, preotul Tomoiagă Gheorghe 1975-1991, părintele protopop Pop Vasile 1991-1998, părintele Năneştean Ioan preot paroh din 1999 şi Pr. Moldovan Gheorghe preot II din 2014.
C. Cimitirele. În Budeşti, în prezent există două cimitire ortodoxe, unul în jurul bisericii vechi din Josani, iar celălalt în ,,Poieniţă.
D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut.
Râuşorul împarte satul în două părţi: în dreapta Susanii cu o biserică de lemn construită în anul 1586 ( acum retrocedată uniților ), iar în stânga Josanii cu biserică de lemn construită în anul 1643.
Biserica din Josani, monument UNESCO, are şi ea hramul Sfântul Nicolae”. Biserica are un plan sală cu dimensiunile de 18 m L şi 8 m l. Absida altarului este poligonală decroşată. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară supraînălţată. Deasupra pronaosului tăvănit se ridică turnul clopotniţă, a cărui şarpantă este în formă de coif sub care este un foişor cu câte trei arcade pe fiecare parte. În jurul fleşei turnului sunt patru turnuleţe mai mici.
Ambele biserici au fost acoperite cu draniţă sub conducerea protopopului Ştefan Ilnischi în anii 1922-1923. Patru clopote din aceste două biserici au fost înstrăinate în vremea primului război mondial 1914-1918. Sub conducerea protopopului Ilnischi s-au cumpărat alte patru clopote mari de la Timişoara.
Biserica din Josani a fost consolidată între anii 1998-2000, iar pictura a fost restaurată între anii 2007-2008 de pictorul Lăzărescu din Bucureşti.
E. Profilul actual al parohiei. În prezent numărul de credincioşi ortodocşi din parohie este de 2125.