Protoieria Sighetu Marmatiei
P1130077.JPG
Cercuri Pastorale
ATOPS
VĂLENI
Parohia VĂLENI
Pr. Bologa Ioan
-Paroh-

  • Data nașterii: 26.10.1964
  • Rangul: Iconom stavrofor
  • Adresa: Văleni, nr. 142, com. Călinești
  • Cod 437077
  • Telefon 026373451
  • Mobil 0763653173
P1120801.JPG
Biserica Hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil

- data construirii 1935
- materialele din care este construita: beton si piatra

• Credinciosi nr. suflete - 1176
Parohia Ortodoxă Română “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Văleni.
Paroh: Pr. BOLOGA IOAN
Data nașterii: 26.10.1964
Distincții: Iconom Stavrofor
Date de contact: Parohia Ortodoxă Română Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Văleni, loc. Văleni, nr. 142, com. Călineşti, Jud. Maramureş, tel. 0262373451.
A. Istoricul comunităţii parohiale.
Parohia Ortodoxă Română “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Văleni, Protopopiatul Ortodox Român Sighet.
Din negura vremurilor se păstrează legenda că in Văleni s-au aşezat oameni talentaţi în sculptura lemnului , la confluenţa Văii Vălenilor cu Valea Măgurii, unde ar fi fost cea mai mare pădure de paltin , fag si stejar. Primul om care s-a aşezat aici ar fi fost Lician , care vindea lemnul sculptat in satul vecin Bârsana. Familia Licean s-a înrudit cu familia Bârsan din Bârsana şi dobândind rang nobiliar s-a numit Nemeş. Numele de Văleni: “Valea lui Miculai”, “Vale”, “Mikolapatak” , apare pentru prima dată consemnat în “Diplomele Maramureşene” la 6 noiembrie 1405.Satul Văleni se află aşezat pe ambele maluri ale Văii Văleniu-lui , care izvorăşte din hotarul comunei Călineşti. Este la o distanţa de 25 km de municipiul Sighetu Marmaţiei şi la 58 km de reşedinţa judeţului , municipiul Baia Mare.
Prin tradiţia locului încă din cele mai vechi timpuri oamenii satului Văleni se ocupau cu prelucrarea lemnului, pentru că era principala bogăţie a locului. Se mai ocupau cu agricultura şi creşterea animalelor. În prezent situaţia s-a schimbat foarte mult. Mulţi tineri (chiar familii întregi) lucrează in străinătate, iar pământul este cultivat doar cu cartofi si legume.
B. Istoricul bisericii parohiale.
Înfiinţarea comunităţii ortodoxe din satul Văleni se pierde in negura vremurilor. Tradiţia orala ne spune că satul Văleni s-a înfiinţat in anul 1207, iar in anul 1250 a fost construită prima biserică din lemn , in centrul satului, la locul numit “Sub Mărgineni “, care însă mai târziu a fost distrusă de un incendiu. Această biserică avea in preajmă şi un cimitir, dovada este faptul că săpăturile pentru o fântână au scos la iveală oseminte umane. Despre o altă biserică de lemn din Văleni (14 m L si 5 m l) arhitectul Baboş Alexandru afirmă că ar fi fost adusă la sfârşitul secolului al XVII-lea de la Mânăstirea din Bogdan Voda (Cuhea), iar datarea dendrocronologică a lemnelor bisericii (pe care a făcut-o în Suedia) arată că a fost construită în anul 1521. Această biserică, care putea primi la sfintele slujbe 250 de credincioşi, a fost vândută in 1944 şi demolată in 1947. În anul 2002 s-a recuperat a treia parte din lemne si s-a ridicat o mica biserică (muzeu ) în curtea casei parohiale.
Biserica de lemn fiind foarte veche şi neîncăpătoare pentru credincioşi, s-a hotărât ridicarea unei noi biserici aşezată lângă drumul principal. Construcţia a început în anul1935 şi s-a terminat în anul 1943. Prima renovare în interior şi tencuirea exterioară s-a făcut în anul 1967 in timpul preotului Piţura Vasile. La 13 iulie 1969 biserica a fost sfinţită de arhiepiscopul Teofil Herineanul.
Biserica are un plan sală, cu dimensiunile de 21m L, 9,5m l şi 21m Î. Absida altarului este poligonală decroşată. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară. Pe latura vestică a edificiului este situat turnul-clopotniţă angajat navei, a cărui şarpantă este în formă de coif. Biserica este construită din piatra si cărămidă si acoperită cu tablă zincată.
Pictura interioară a bisericii a fost realizată in tehnica frescă între anii 2000-2005, în timpul preotului Bologa Ioan, de către pictorul Hauk Arnold din Brăila, ajutat de Văcaru Gheorghe. În aceeaşi perioadă s-au făcut mai multe lucrări: iconostas nou de stejar, mobilier, pridvor, acoperiş. Biserica a fost resfinţită de P.S. Dr. Iustin Sigheteanul in anul 2005.
Şirul preoţilor parohi cunoscuţi este: “popa Ursu” şi “popa Alexa” înainte de 1724; “popa Lupu” 1724-1735; Pr. Popşa Lupu 1749 ; Pr. Anania Stanca 1749-1751 ; Simeon Nemeş diaconos ; Pr. Simeon Fechete 1770-1775; Pr. Vasiliu Haiduceanu 1818-1830; Pr. Vasiliu Oniţa 1830-1889; Pr. Teodor Mărginean 1889-1896; Pr. Antonio Şerbac; Pr. Donas 1949 (6 luni); Pr. Moldovan Gheorghe 1949-1956; Pr. Huban Anton 1957-1963; Pr. Piţura Vasile 1963-1968; Pr. Piţura Ioan 1969-1974; Pr. Codrea Gheorghe 1974-1986; Pr. Tomoiagă Grigore 1986-1991; Pr. Pop Ioan 1991-2000; Pr. Bologa Ioan din iulie 2000 până în prezent.
Satul Văleni a dat mulţi intelectuali care au făcut cinste satului . Dintre cântăreţii bisericeşti demn de amintire este Rad Vasile învăţător şi cântăreţ bisericesc Mărginean.
C. Cimitirele . Parohia Văleni deţine 4 cimitire: cimitirul “ bătrân”, deschis în urma cu circa 300 de ani, închis de peste 80 de ani; cimitirul din centrul satului, funcţional; cimitirul de sus numit în trecut “cimitirul săracilor “; şi un cimitir mic deschis în 1956 în cătunul Săcătură.
D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut.
E. Profilul actual al parohiei.
Numărul credincioşilor parohiei este de 1176.
În postul mare sunt organizate seri duhovniceşti, fiind invitaţi preoţi din parohiile vecine. Parohia în colaborare cu şcoala organizează a doua zi de Paşti, la Mânăstirea Eroilor din Săcătură, un concurs despre Învierea Domnului, la care sunt invitaţi şi copiii din satele vecine.
Pentru propăşirea culturală şi spirituală a vălenarilor s-a înfiinţat în anul 2004 Asociaţia Culturală Tiberiu Utan din Văleni, cu membrii fondatori prof. Nemeş Ioan, preot paroh Bologa Ioan (fiu al satului) şi ing. Godja Ioan. Din această Asociaţie fac parte profesori, învăţători şi credincioşi doritori de activităţi culturale. Una dintre realizările importante ale asociaţiei a fost achiziţionarea unei case vechi de lemn, care a fost amenajată ca muzeu.
A doua zi de Rusalii parohia este implicată în activitatea Asociaţiei Culturale Tiberiu Utan. În cadrul unor astfel de manifestări se înscrie şi ridicarea unui monument închinat eroilor din Văleni, căzuţi în cele doua războaie mondiale, aşezat în curtea casei parohiale.
Parohia organizează periodic colecte în bani pentru a le oferi un dar celor care au nevoie de ajutoare materiale.