Protoieria Sighetu Marmatiei
P1130077.JPG
Cercuri Pastorale
ATOPS
VADU IZEI
P1130320.JPG
Parohia VADU IZEI
1. Pr. Hotico Vasile
-Paroh-
  • Data nașterii: 02.01.1959
  • Rangul: Iconom stavrofor
  • Adresa:Vadu Izei, nr. 422
  • Cod:437365
  • Telefon 0262330017
Biserica Hramul Sf. Ap. Andrei
  • Data construirii: 1999
  • Materialele din care este construita: beton si caramida
  • Nr. credincioşi- 2913
Parohia Ortodoxă Română ”Sfântul Apostol Andrei” Vadu Izei.
Paroh. Pr. HOTICO VASILE
Data nașterii: 02.01.1959
Distincții: Iconom Stavrofor
Preot II. Pr. ULICI GHEORGHE
Data nașterii: 16.10.1964
Distincții: Iconom Stavrofor
Date de contact: Parohia Ortodoxă Română ”Sfântul Apostol Andrei” Vadu Izei, a doua biserică cu hramul ”Pogorârea Sfântului Duh”, loc. Vadu Izei, nr. 422, jud. Maramureş, Telefon 0262330017.
A. Istoricul comunităţii parohiale.
Parohia Ortodoxă Română ”Sfântul Apostol Andrei” Vadu Izei face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighet.
În documentele scrise, localitatea Vadu Izei este menţionată pentru prima dată într-o diploma din 21 iunie 1383. Din această diplomă aflăm numele mai multor posesori de moşii pe acest teritoriu. Aici existau două localităţi mai mici: Turşad şi Vad. Cu timpul, Vadul s-a extins şi a cuprins şi satul Turşad, formând comuna Vadu Izei.
Numele comunei este de origine romana şi provine din cuvântul “vad” (substantiv neutru care denumeşte albia unui râu; loc pe cursul unui râu unde apa este puţin adâncă, permiţând trecerea de la un mal la altul, aici fiind vorba de râul Iza).
Localitatea Vadu Izei este aşezată la confluenţa râurilor Iza şi Mara. În Vadu Izei se intersectează doua căi de comunicaţie importante: Drumul Naţional Sighet - Baia Mare (DN18) şi Drumul Judeţean de pe Valea Izei (DJ186). Localitatea se află la 6 km de municipiul Sighetu Marmaţiei şi la 59 km de municipiul reşedinţă Baia Mare.
Pe teritoriul localităţii, un grup de muncitori au descoperit un depozit de brăţări de bronz care a intrat în patrimoniul Muzeului Maramureşean din Sighetu Marmaţiei. Tot aici, au fost descoperite peste 900 de monede de argint ce datează din epoca medievală.
B. Istoricul bisericii parohiale.
În parohia Vadu Izei sunt două biserici ortodoxe: una în centru, iar cealaltă pe strada Şugău.
În centru exista o biserică de piatră galbenă de râpă construită pe locul uneia mai vechi, de lemn, adusă din Berbeşti. În urma unor expertize s-a constatat că exista pericolul de prăbuşire. Din această cauză s-a luat hotărârea să se construiască, în locul acestei biserici, una nouă. Cu mari împotriviri din partea catolicilor, lucrările de construcţie au început în anul 1999, iar în anul 2009, la 31 mai, biserica a fost târnosită de către Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Justinian Chira, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Prea Sfinţitul Dr. Justin Hodea Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Maramureşului şi Sătmarului. Biserica poarta hramul Sfântul Apostol Andrei”.
Biserica a fost proiectată de domnul arhitect Dorel Cordoş. Este construită în stil bizantin, având plan cruciform cu abside poligonale. Altarul are forma poligonală cu 5 laturi si e flancat de doua absidiole ce formează proscomidiarul şi diaconiconul. Biserica are doua turnuri octogonale, cel din faţă fiind şi cel mai înalt. Acoperişul e din tablă de cupru. În interior, biserica are 3 nave separate prin doua şiruri de coloane. Dimensiunile sunt de: 43,3 m lungime, 21,8 m lăţime, 40 m înălţime.
Pictura în tehnica frescă a fost executată, între anii 2005-2008, de pictorii bisericeşti Ioan Botiş şi soţia Mariana.
Pe strada Şugău, slujbele se oficiau într-o capela improvizată, în casa unui om credincios, de către preotul Gheorghe Ulici. După venirea preotului Vasile Hotico în Vadu Izei în 1996, prin strădanie comună, s-a zidit pe aceasta stradă, în scurt timp, o biserica noua cu hramul Pogorârea Sfântului Duh. Zidirea ei a durat doi ani (1996-1998), iar în Duminica a VIII - a după Rusalii, biserica a fost târnosită de Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Justinian Chira, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului. În anul 2018 s- a refăcut Sfânta Masă după toată rânduiala, exteriorul bisericii în totalitate, și s-a realizat altarul de vară. Târnosirea a avut loc în 6 Mai 2018, Preasfințitul Iustin rânduind și al doilea hram, Sfântul Ierarh iosif Mărturisitorul din Maramureș.
Proiectul bisericii a fost realizat de domnul arhitect Constantin Penea din Baia Mare. Este zidită din cărămidă şi beton şi are un plan sală cu dimensiunile de: 16m L şi 9m l. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară. Pe latura vestică a edificiului este situat turnul clopotniţă angajat navei, a cărui şarpantă este în formă de coif. A fost pictată de pictorul Hauk Arnold din Brăila în tehnica frescă.
Multe obiecte din vechea biserică au fost donate unor biserici din parohii mai mici, sau mănăstiri, pentru că noua biserică a fost împodobită cu obiecte noi de cult.
Din unele documente aflăm că în biserica veche au existat unele cărţi valoroase, care acum se găsesc în diferite muzee. În biserică se mai păstrează: Minei (1838), Penticostarion (1841), Apostol (1851), Triod (1860), Evanghelie (1900), Biblia (1910), Orologiul cel Mare (1912), Dumnezeieştile Liturghii (1931), Molitfelnic (1950).
Pe cărţile de cult vechi existau numeroase înscrieri sau pomelnice ale unor preoţi sau cântăreţi în care se arăta numele donatorului cărţii, data când a fost donată, preţul. Pe una din cărţi este scrisă următoarea notă: “Acestu carte anume Catavasieru l-amu cumpărat boiari din Vad dreptu bani lor drept 8 marieşi şi un patacu, şi cine o va zminti de la sfânta beserecă, să n-aivă parte cu Hristos fără cu Iuda şi cu focul nestins a Iadului. Scris-am eu, popa Ungur Costan din Oanciceşti, parohus în Vad , ani de la Hristos 1782”.
În unele Evanghelii se află note cu impresii înscrise de episcopii care au vizitat biserica.
Preoţii cunoscuţi care au slujit la Vadu Izei sunt: Andrei Leuca (1423), Mihai Leuca (1450), Mihai de Vad (1452), Ungur Costan (1782), Lumei, Grigore Botis (1807-1835), Ioan Bud (1835-1837 - până la el Vadu Izei era filie. Acest preot a făcut primii paţi spre a înfiinţa parohia cu sediul la Vadu Izei), Petru Anderco, Ioan Batin, Ioan Opriş, Vasile Haiduceanu (1842-1852), Mihai Marina, Ioan Hoban, Ioan Batin (1854-1865), Ioan Pop (vicar al Sighetului, protopop al Protopopiatului Mara), Vasile Pop, Vasile Ieudi (1880-1889), Iuliu Dragoş, Gheorghe Goia (aprox. 1936), Anania Cornic, Gheorghe Mihali, Cornel Cornic, Ioan Câmpeanu (1963-1996), Vasile Hotico (1996 - prezent). La biserica de pe strada Şugău slujeşte preotul Gheorghe Ulici din 1995 până în prezent.
C. Cimitirele. Biserica din Centru Vad are cimitir propriu, dar de la construirea noii biserici, aici nu se mai fac înhumări. Există în localitate un alt cimitir funcţional. In el se pot vedea cruci vechi din lemn, dar cele mai numeroase sunt cruci din piatră sau fier forjat.
D. Activităţi culturale sau filantropice în trecut.
E. Profilul actual al parohiei. Potrivit datelor recensământului din 2011 Parohia Ortodoxă Română “Sfântul Apostol Andrei” are un număr de 2913 credincioşi.
În parohie se desfăşoară cu regularitate activităţi pastoral misionare, culturale şi filantropice. Se organizează pentru copiii activităţi religioase înainte de unele sărbători mari (concert de colinde, concert de pricesne). Tot atunci se fac pachete pentru familiile nevoiaşe. Se organizează acţiuni de ajutorare a unor persoane care sunt în necaz.
Cu tinerii şi copiii se derulează programele catehetice Hristos împărtăşit copiilor, Biserica şi Şcoala”. Se organizează pelerinaje la mânăstiri, tinerii sunt trimişi în diferite tabere creştine de vară. Există o bibliotecă în incinta casei parohiale, unde cei interesaţi pot împrumuta cărţi religioase.