Protoieria Sighetu Marmatiei
P1130077.JPG
Cercuri Pastorale
ATOPS
HOTENI
Parohia HOTENI

Pr. Tămaș Florin
-Paroh-
  • Data nașterii :31.08.1974
  • Rangul:
  • Adresa Hoteni , nr.55, com. Ocna Șugatag
  • Cod 373207
  • Telefon 0742049758
Biserica monument istoric Hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil

- data construirii Sec. al XVIII- lea
- materialele din care este construita lemn
- starea de conservare buna
• Credinciosi nr. suflete - 135
Pr. Fl. Tamas.JPG
ISTORIC
În Hoteni au fost documentate trei biserici de lemn succesive în ultimele trei secole. Aducerea ultimelor două biserici din alte sate este explicată de starea economică limitată a acestei comunităţi în veacurile trecute, care dispunea de un hotar redus, fără pădure. Aducerea unei biserici de lemn dintr-un sat mai mare, aducea cu sine avantajul de a ridica la un preţ mic o biserică de lemn mai încăpătoare şi la acelaşi nivel calitativ cu a celorlalte, din satele vecine.
Prima biserică
Cea mai veche biserică cunoscută a fost descrisă minimal în anul 1751, cu ocazia vizitei canonice a epicopului de Muncaci, Manuel Mihail Olsavszky. Biserica era de lemn, acoperită cu draniţă, avea turn cu un clopot şi era prevăzută cu icoane şi toate cele necesare cultului. Din notele vizitaţiei aflăm că ar fi fost binecuvântată de episcopul Maramureşului Dositei Teodorovici (1718-1733) iar antimisul era sfinţit de episcopul de Muncaci Ghenadie Bizanczy (1716-1733). Vechimea reală a acestei biserici se pierde în negurile timpului.
A doua biserică
A doua biserică de lemn a fost primită de hotenari din satul Budeşti, de unde a fost adusă pe sănii trase de cai. În Budeşti biserica provenea din Susani, parte de sat numită odinioară Vinţeşti. Aceasta era descrisă în anul 1751 drept antică şi aproape de ruinare. După 1751 dar înainte de 1760, vechea biserică de lemn din Vinţeşti a fost înlocuită de o nouă biserică de lemn, care se păstrează până astăzi şi este cunoscută sub numele de biserica de lemn din Budeşti Susani. Vechimea vechii biserici poate fi sugerată de uşile împărăteşti păstrate în actuala biserică de lemn din Budeşti Susani, datate din anul 1628. Transferul bisericii în Hoteni a avut loc după terminarea construcţiei celei noi din Budeşti Susani.
Biserica de lemn a fost refăcută în Hoteni unde a servit drept lăcaș de rugăciune până aproximativ în anul 1895. Din inventarul bisericii din anul 1858 aflăm câteva dintre trăsăturile caracteristice ale acestei vechi biserici. Cuprinde in lungime 8, în latiime 3 stânjeni. Intre sanctuariu si naiea besericei sta unu iconostasu de lemnu cu trei usi si cu icóne, nu frumóse. Are unu turnu de lemnu. Sanctuarulu cu 3, baserica cu 2 feresti. Baserica tóta e fórte micutia, mai alesu inpartiamêntulu barbatiiloru - mai multi de 80 ómeni nu primește. Tectulu - precumu a bisericiei asia si a turnului in ani 2 mai aprópe urmatori neamânata reparatiune pofte. Beserica e podita cu scânduri, éra a femeiloru cu pétrii, deasupra cu nemicu. Altariulu e de lemnu, cu unu tabernaculu bunu in dênsu cu unu ciboriu fórte slabu. In sanctuariu se afla o cista pentru inbracamênte, unu podisoru, pre carele si proscomidia se serbeste, in antea lantoreloru dóe scaune cu radima vêrtitóra. In turnulu sunt 2 clopote, de 89 si de 28 pundi.” În anul 1862 biserica a fost mărită şi renovată.
A treia biserică
Biserica de lemn de azi din Hoteni este cea de a treia cunoscută în sat. Ea a fost cumpărată şi adusă din satul Slatina, aşezat peste apa Tisei, în Ucraina, din îndemnarea părintelui Gavriil Timiş. Conform unei însemnări de carte în anul 1790 s'au zidit beserica Slatinei” în locul celei ce mai nainte au ars, 1784”. Datarea bisericii a fost verificată dendrocronologic, lemnul pentru ridicarea bisericii fiind tăiat în iarna dintre anii 1788-1789. E posibil ca structura construcţiei să fi fost gata încă din vara anului 1789 dar încheierea lucrărilor interioare şi sfintirea ei să fi avut loc în anul următor, aşa cum a fost consemnat pe marginea de carte. De remarcat că matricola parohiei Slatina începe din anul 1789.
Cu ocazia remontării bisericii în Hoteni pronaosul a fost mult lărgit spre apus, pentru a face loc pentru mai multe femei în biserică. Peretele de apus iniţial, unde se află intrarea, a fost mutat şi cuprins în partea nouă a pronaosului.
In ultima vreme s-au mai efectuat reparatii la acoperis, s-a schimbat acoperisul turnului, care era din tabla, punandu-se dranita, toate acestea facandu-se prin ravna si darnicia celor 35 familii de crestini ortodocsi care vietuiesc in sat. Actualmente, Biserica se afla intr-o stare de conservare buna, dar, ca orice monument istoric cu o atare vechime, necesita o restaurare generala in vederea conservarii acestui frumos locas de cult.
Parohia Ortodoxă Română ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Hoteni.
Paroh: Pr. TĂMAȘ FLORIN
Data nașterii: 31.08.1974
Distincții:
Date de contact: Parohia Ortodoxă Română Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, loc. Hoteni, Nr. 55, com. Ocna Şugatag, jud. Maramureş.
A. Istoricul comunităţii parohiale.
Parohia Ortodoxă Română Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Hoteni face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighet.
Localitatea Hoteni este un sat mic, situat pe DJ185, între Ocna Şugatag şi Hărniceşti. Prima atestare documentară este în anul 1360, cu numele Zalatina. În decursul vremurilor satul apare cu diferite numiri: Hotinfalva, Hotinka, Hotyen, Hoteni şi era proprietatea unor familii nobile de pe Valea Cosăului.
B Istoricul bisericii parohiale.
În ultimele trei secole, în Hoteni au existat, succesiv, trei biserici. Prima biserică, cea mai veche, a fost descrisă minimal în anul 1751 cu prilejul vizitei canonice a episcopului de Muncaci, Manuel Mihail Olsavszky. Biserica era construită din lemn, acoperită cu draniţă, avea un turn cu un clopot şi avea icoane şi toate cele necesare cultului. Din notele acestei vizite aflăm că biserica era binecuvântată de episcopul Maramureşului, Dositei Teodorovici (1718- 1733), iar antimisul era sfinţit de episcopul de Muncaci, Ghenadie Bizanczy( 1716-1733). Cu siguranţă biserica era foarte veche.
A doua biserică din lemn a fost primită din satul Budeşti, partea din Susani, care odinioară era satul Vinţeşti, de unde a fost adusă pe sănii trase de cai şi era foarte veche. Biserica a fost refăcută în Hoteni unde a fost locaş de rugăciune până în anul 1895.
A treia biserică este cea de azi, cumpărată şi adusă din Slatina (azi Solotvino - Ucraina), la îndemnul preotului Timiş Gavriil. Potrivit unei însemnări de pe o carte ...în anul 1790 s-au zidit beserica Slatinei” în locul celei ce mai înainte au ars, 1784”. Datarea bisericii a fost verificată dendrocronologic, lemnul pentru ridicarea bisericii fiind tăiat în iarna dintre 1788-1789. Este posibil ca structura construcţiei să fi fost gata încă din vara anului 1789, dar încheierea lucrărilor interioare şi sfinţirea ei să fi avut loc în anul următor, aşa cum a fost consemnat pe marginea de carte. Remarcăm faptul că matricola parohiei Slatina începe din anul 1789. Cu ocazia remontării bisericii din Hoteni pronaosul a fost mult lărgit spre apus, pentru a face mai mult loc pentru femei. Peretele de apus iniţial, unde se află intrarea, a fost mutat şi cuprins în partea nouă a pronaosului. În ultimii ani s-au mai făcut reparaţii la această biserică pentru conservarea în cele mai bune condiţii ale acestui frumos locaş de cult.
Biserica are forma obişnuită a bisericilor de lemn din Maramureş. Este în formă de navă cu absida altarului poligonală decroşată, turnul clopotniţă cu foişorul extins în afară se termină cu coiful clasic. Pictura este degradată şi nu este de mare valoare.
În vremurile de demult această parohie a fost administrată de preoţii din parohiile din apropiere, din Breb , Giuleşti apoi Ocna Şugatag, comunitatea fiind foarte mică. În anul 1861 devine filie la Ocna Şugatag , iar preotul de aici Ioan Doroş a făcut şcoală în Hoteni. Apoi sunt cunoscuţi preoţii: Vasiliu Pavel (1886-1895), Gavriil Timiş (1886-1895) cel care a îndemnat credincioşii să cumpere biserica din Slatina, Vasiliu Nap (1904-1911 ş.u.). Mai aproape de timpurile de azi amintim pe preoţii, de la Ocna Şugatag: Ioan Chirilă (1974-1987), Vlad Vasile (1987-1993), apoi s-a constituit ca parohie de sine stătătoare şi amintim pe preoţii: Codrea Ionel (1993-1996), Cozma Cristian-Sebastian (1996-1998), Ardelean Ioan ( 1 decembrie 1998- 2013), Tămaş Florin (2013- prezent).
C. Cimitirele. Parohia are un cimitir.
D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut.
În trecut, aşa cum s-a pomenit mai sus, a existat şcoală confesională. În timpurile mai apropiate, prin grija preotului Ardelean Ioan (1998-2003), în colaborare cu fundaţia H.H.C. s-a înfiinţat în anul 2001 Casa de Tip Familial” în care erau îngrijiţi 10 copii instituţionalizaţi, de evidenţiat şi apreciat, la standarde înalte. Această instituţie a fost vizitată şi apreciată de către baroneasa Emma Nicholson, membră a Parlamentului European. Aici în anul 2004 a avut loc prima ediţie a taberei de pictură Artă şi Solidaritate Creştină” cu copii instituţionalizaţi şi artişti. După transferul părintelui Ardelean la Deseşti activitatea se continuă acolo.
E. Profilul actual al parohiei.
Parohia Ortodoxă Română Hoteni are, potrivit recensământului din 2011, 135 de credincioşi ortodocşi.
Activitatea social-filantropică se continuă aici prin proiecte cu finanţare europeană. Astfel, s-a înfiinţat Asociaţia pentru dezvoltare Hoteni”, în cadrul căreia se va oferi îngrijire completă pentru un număr de 10 copii orfani. Aceştia vor fi găzduiţi în casa parohială, care va purta numele Centrul Bunul Samaritean”. În cadrul acestui centru va funcţiona un atelier de creaţie artizanat tradiţional în care vor putea lucra copiii dar şi personal angajat din sat, în colaborare cu meşteri populari din zonă. Toate acestea se realizează printr-un proiect european implementat în colaborare cu Fundaţia ASSOC din Baia Mare.